3d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_biologia-5/2 #3B1 29
r_chemia-8/2 #3C1 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
r_matematyka-13/ #3M2 19
r_historia-14/ #3H 33
r_j.polski-1/2 #3P1 22
r_biologia-6/2 #3B2 29
r_fizyka-16/ #3F 13n
religia-3/2 #3R1 32
r_chemia-7/2 #3C2 8n
r_niemiecki-11/ #3JN 31
r_wos-15/ #3W 28
 
2 8:50- 9:35 r_biologia-5/2 #3B1 29
r_chemia-8/2 #3C1 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
r_matematyka-13/ #3M2 19
r_historia-14/ #3H 33
r_j.polski-1/2 #3P1 22
r_biologia-6/2 #3B2 29
r_fizyka-16/ #3F 13n
r_chemia-7/2 #3C2 8n
r_niemiecki-11/ #3JN 31
r_wos-15/ #3W 28
u_hist.i sp.-18/ #3U2 24
r_matematyka-13/ #3M2 19
r_historia-14/ #3H 33
3 9:45-10:30 religia-3/2 #3R1 32
r_chemia-7/2 #3C2 8n
r_niemiecki-11/ #3JN 31
r_wos-15/ #3W 28
r_j.polski-1/2 #3P1 22
r_biologia-6/2 #3B2 29
r_fizyka-16/ #3F 13n
u_hist.i sp.-18/ #3U1 16
r_biologia-5/2 #3B1 29
r_chemia-8/2 #3C1 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
u_przyrbiol-17/ #U_B 24
r_matematyka-13/ #3M2 19
r_historia-14/ #3H 33
u_hist.i sp.-18/ #3U4 39
r_matematyka-13/ #3M2 19
r_historia-14/ #3H 33
4 10:35-11:20 j.polski MM 22 j.polski MM 22 j.polski MM 22 godz.wych SI 11 j.angielski-1/2 TR 16n
j.angielski-2/2 JK 3
5 11:40-12:25 j.niemiecki-3/2 KW 31
j.niemiecki-4/2 AK 40
matematyka LM 19 j.polski MM 22 matematyka LM 19 j.niemiecki-3/2 KW 31
j.niemiecki-4/2 AK 40
6 12:30-13:15 r_angielski-21/ TR 16n
r_angielski-22/ JK 3
matematyka LM 19 r_angielski-21/ TR 16n
r_angielski-22/ JK 3
j.angielski-1/2 TR 16n
j.angielski-2/2 JK 3
wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 #WF3 sg2
7 13:25-14:10 r_j.polski-1/2 #3P1 22
r_biologia-6/2 #3B2 29
r_fizyka-16/ #3F 13n
r_chemia-7/2 #3C2 8n
r_niemiecki-11/ #3JN 31
r_wos-15/ #3W 28
r_angielski-21/ TR 16n
r_angielski-22/ JK 3
r_biologia-5/2 #3B1 29
r_chemia-8/2 #3C1 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
u_hist.i sp.-18/ #3U3 39
wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 #WF3 sg2
8 14:15-15:00 r_j.polski-1/2 #3P1 22
r_biologia-6/2 #3B2 29
r_fizyka-16/ #3F 13n
r_chemia-7/2 #3C2 8n
r_niemiecki-11/ #3JN 31
r_wos-15/ #3W 28
wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 #WF3 sg2
r_biologia-5/2 #3B1 29
r_chemia-8/2 #3C1 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
religia-4/2 #3R2 32
9 15:05-15:50   religia-4/2 #3R2 32      
Obowiązuje od: 10.09.2018
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum