2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_j.polski-1/2 #2P1 22
u_hist.i sp.-4/2 #2U3 39
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_fizyka-16/ #2F 13n
r_wos-2/2 #2W 39
r_geografia-4/2 #2G1 11
r_niemiecki-11/ #2JN 31
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_historia-3/2 #2H 33
r_matematyka-12/ #2M1 20
r_wos-2/2 #2W 39
r_geografia-4/2 #2G1 11
u_hist.i sp.-5/2 #2U4 33
r_niemiecki-11/ #2JN 31
2 8:50- 9:35 r_j.polski-1/2 #2P1 22
u_hist.i sp.-4/2 #2U3 39
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_fizyka-16/ #2F 13n
r_wos-2/2 #2W 39
r_geografia-4/2 #2G1 11
r_niemiecki-11/ #2JN 31
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
u_przygeo-22/ #U_G 13n
r_historia-3/2 #2H 33
r_matematyka-12/ #2M1 20
r_wos-2/2 #2W 39
r_geografia-4/2 #2G1 11
u_hist.i sp.-5/2 #2U4 33
r_niemiecki-11/ #2JN 31
3 9:45-10:30 r_historia-3/2 #2H 33
u_hist.i sp.-6/2 #2U2 39
r_matematyka-12/ #2M1 20
r_j.polski-1/2 #2P1 22
u_hist.i sp.-4/2 #2U3 39
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_fizyka-16/ #2F 13n
r_wos-2/2 #2W 39
r_geografia-4/2 #2G1 11
u_hist.i sp.-5/2 #2U4 33
r_niemiecki-11/ #2JN 31
u_przyfiz-1/2 #U_F 13n
u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_angielski-21/ JK 3
r_angielski-22/ EJ 21
4 10:35-11:20 wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 JS sg2
j.polski MM 22 matematyka WW 20 matematyka WW 20 j.polski MM 22
5 11:40-12:25 wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 JS sg2
godz.wych BW 24 wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 JS sg2
j.angielski-1/2 JK 3
j.angielski-2/2 EJ 21
j.polski MM 22
6 12:30-13:15 r_angielski-21/ JK 3
r_angielski-22/ EJ 21
r_angielski-21/ JK 3
r_angielski-22/ EJ 21
j.polski MM 22 j.angielski-1/2 JK 3
j.angielski-2/2 EJ 21
matematyka WW 20
7 13:25-14:10 u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_historia-3/2 #2H 33
u_hist.i sp.-6/2 #2U2 39
r_matematyka-12/ #2M1 20
j.rosyjski-3/2 MH 24
j.hiszpański-4/2 OA 18
r_j.polski-1/2 #2P1 22
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_fizyka-16/ #2F 13n
j.rosyjski-3/2 MH 24
j.hiszpański-4/2 OA 18
8 14:15-15:00 u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_historia-3/2 #2H 33
u_hist.i sp.-6/2 #2U2 39
r_matematyka-12/ #2M1 20
j.angielski-1/2 JK 3
j.angielski-2/2 EJ 21
r_j.polski-1/2 #2P1 22
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_fizyka-16/ #2F 13n
2R1 s.32
9 15:05-15:50   u_przyrchem-1/2 #U_C 8n     2R1 s.32
Drukuj plan
wygenerowano 24.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum