2b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_hist.i sp.-4/2 #2U3 39
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_j.polski-9/2 #2P2 38
r_fizyka-16/ #2F 13n
r_wos-2/2 #2W 39
r_geografia-4/2 #2G1 11
r_chemia-7/2 #2C2 8n
r_niemiecki-11/ #2JN 31
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_geografia-10/ #2G2 11
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_historia-3/2 #2H 33
r_matematyka-12/ #2M1 20
r_wos-2/2 #2W 39
r_geografia-4/2 #2G1 11
u_hist.i sp.-5/2 #2U4 33
r_chemia-7/2 #2C2 8n
r_niemiecki-11/ #2JN 31
2 8:50- 9:35 u_hist.i sp.-4/2 #2U3 39
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_j.polski-9/2 #2P2 38
r_fizyka-16/ #2F 13n
r_wos-2/2 #2W 39
r_geografia-4/2 #2G1 11
r_chemia-7/2 #2C2 8n
r_niemiecki-11/ #2JN 31
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_geografia-10/ #2G2 11
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
u_przygeo-22/ #U_G 13n
r_historia-3/2 #2H 33
r_matematyka-12/ #2M1 20
r_wos-2/2 #2W 39
r_geografia-4/2 #2G1 11
u_hist.i sp.-5/2 #2U4 33
r_chemia-7/2 #2C2 8n
r_niemiecki-11/ #2JN 31
3 9:45-10:30 r_historia-3/2 #2H 33
u_hist.i sp.-6/2 #2U2 39
r_matematyka-12/ #2M1 20
u_hist.i sp.-4/2 #2U3 39
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_j.polski-9/2 #2P2 38
r_fizyka-16/ #2F 13n
r_wos-2/2 #2W 39
r_geografia-4/2 #2G1 11
u_hist.i sp.-5/2 #2U4 33
r_chemia-7/2 #2C2 8n
r_niemiecki-11/ #2JN 31
u_przyfiz-1/2 #U_F 13n
u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_geografia-10/ #2G2 11
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
j.polski MC 38
4 10:35-11:20 r_angielski-21/ EJ 21
r_angielski-22/ KD 11n
j.angielski-1/2 EJ 21
j.angielski-2/2 KD 11n
wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 JS sg2
matematyka KT 14 wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 JS sg2
5 11:40-12:25 matematyka KT 14 j.angielski-1/2 EJ 21
j.angielski-2/2 KD 11n
matematyka KT 14 j.polski MC 38 wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 JS sg2
6 12:30-13:15 godz.wych KT 14 j.niemiecki-3/2 KW 31
j.włoski-4/2 AT 18
j.polski MC 38 j.polski MC 38 j.angielski-1/2 EJ 21
j.angielski-2/2 KD 11n
7 13:25-14:10 u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_geografia-10/ #2G2 11
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_historia-3/2 #2H 33
u_hist.i sp.-6/2 #2U2 39
r_matematyka-12/ #2M1 20
r_angielski-21/ EJ 21
r_angielski-22/ KD 11n
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_j.polski-9/2 #2P2 38
r_fizyka-16/ #2F 13n
r_angielski-21/ EJ 21
r_angielski-22/ KD 11n
8 14:15-15:00 u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_geografia-10/ #2G2 11
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_historia-3/2 #2H 33
u_hist.i sp.-6/2 #2U2 39
r_matematyka-12/ #2M1 20
j.niemiecki-3/2 KW 31
j.włoski-4/2 AT 4
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_j.polski-9/2 #2P2 38
r_fizyka-16/ #2F 13n
2R1 s.32
9 15:05-15:50   u_przyrchem-1/2 #U_C 8n     2R1 s.32
Drukuj plan
wygenerowano 24.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum