2c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_hist.i sp.-4/2 #2U3 39
r_j.polski-9/2 #2P2 38
r_fizyka-16/ #2F 13n
r_wos-2/2 #2W 39
r_chemia-7/2 #2C2 8n
r_niemiecki-11/ #2JN 31
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_geografia-10/ #2G2 11
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_historia-3/2 #2H 33
r_matematyka-13/ #2M2 19
r_wos-2/2 #2W 39
u_hist.i sp.-5/2 #2U4 33
r_chemia-7/2 #2C2 8n
r_niemiecki-11/ #2JN 31
2 8:50- 9:35 u_hist.i sp.-4/2 #2U3 39
r_j.polski-9/2 #2P2 38
r_fizyka-16/ #2F 13n
r_wos-2/2 #2W 39
r_chemia-7/2 #2C2 8n
r_niemiecki-11/ #2JN 31
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_geografia-10/ #2G2 11
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
u_przygeo-22/ #U_G 13n
r_historia-3/2 #2H 33
r_matematyka-13/ #2M2 19
r_wos-2/2 #2W 39
u_hist.i sp.-5/2 #2U4 33
r_chemia-7/2 #2C2 8n
r_niemiecki-11/ #2JN 31
3 9:45-10:30 r_historia-3/2 #2H 33
u_hist.i sp.-6/2 #2U2 39
r_matematyka-13/ #2M2 19
u_hist.i sp.-4/2 #2U3 39
r_j.polski-9/2 #2P2 38
r_fizyka-16/ #2F 13n
r_wos-2/2 #2W 39
u_hist.i sp.-5/2 #2U4 33
r_chemia-7/2 #2C2 8n
r_niemiecki-11/ #2JN 31
u_przyfiz-1/2 #U_F 13n
u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_geografia-10/ #2G2 11
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
godz.wych LM 19
4 10:35-11:20 j.polski MO 2 matematyka LM 19 j.angielski-1/2 LG 16
j.angielski-2/2 KD 11n
j.polski MO 2 matematyka LM 19
5 11:40-12:25 j.angielski-1/2 LG 16
j.angielski-2/2 KD 11n
j.niemiecki-3/2 KW 31
j.francuski-4/2 LD 4
matematyka LM 19 r_angielski-21/ LG 16
r_angielski-22/ KD 11n
j.polski MO 2
6 12:30-13:15 r_angielski-21/ LG 16
r_angielski-22/ KD 11n
j.angielski-1/2 LG 16
j.angielski-2/2 KD 11n
wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 #WF2 sg2
r_angielski-21/ LG 16
r_angielski-22/ KD 11n
j.polski MO 2
7 13:25-14:10 u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_geografia-10/ #2G2 11
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_historia-3/2 #2H 33
u_hist.i sp.-6/2 #2U2 39
r_matematyka-13/ #2M2 19
wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 #WF2 sg2
r_j.polski-9/2 #2P2 38
r_fizyka-16/ #2F 13n
j.niemiecki-3/2 KW 31
j.francuski-4/2 LD 4
8 14:15-15:00 u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_chemia-6/2 #2C1 8n
r_geografia-10/ #2G2 11
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_biologia-14/,15/ #2B 29
r_historia-3/2 #2H 33
u_hist.i sp.-6/2 #2U2 39
r_matematyka-13/ #2M2 19
2R2 s.32 r_j.polski-9/2 #2P2 38
r_fizyka-16/ #2F 13n
wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 #WF2 sg2
9 15:05-15:50   u_przyrchem-1/2 #U_C 8n 2R2 s.32    
Drukuj plan
wygenerowano 24.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum