3a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_wos-2/2 #3W 28
r_chemia-7/2 #3C2 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
r_historia-3/2 #3H 28
r_biologia-5/2 #3B1 29
r_matematyka-12/ #3M1 20
r_matematyka-13/ #3M2 14
r_j.polski-1/2 #3P1 38
religia-4/2 #3R1 32
r_niemiecki-11/ #3JN 40
r_geografia-4/2 #3G1 11
r_chemia-6/2 #3C1 8n
r_biologia-8/2 #3B2 24
r_j.polski-9/2 #3P2 22
r_fizyka-16/ #3F 13n
u_przyrbiol-1/2 #U_b 29
2 8:50- 9:35 r_wos-2/2 #3W 28
r_chemia-7/2 #3C2 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
r_historia-3/2 #3H 28
r_biologia-5/2 #3B1 29
r_matematyka-12/ #3M1 20
r_matematyka-13/ #3M2 14
r_j.polski-1/2 #3P1 38
religia-4/2 #3R1 32
r_niemiecki-11/ #3JN 40
r_geografia-4/2 #3G1 11
r_chemia-6/2 #3C1 8n
r_biologia-8/2 #3B2 24
r_j.polski-9/2 #3P2 22
r_fizyka-16/ #3F 13n
r_historia-3/2 #3H 28
r_biologia-5/2 #3B1 29
r_matematyka-12/ #3M1 20
r_matematyka-13/ #3M2 14
3 9:45-10:30 r_geografia-4/2 #3G1 11
r_chemia-6/2 #3C1 8n
r_biologia-8/2 #3B2 24
r_j.polski-9/2 #3P2 22
r_fizyka-16/ #3F 13n
r_wos-2/2 #3W 28
r_chemia-7/2 #3C2 8n
u_hist.i sp.-9/2 #3U4 16
r_geografia-10/ #3G2 11
r_historia-3/2 #3H 28
r_biologia-5/2 #3B1 29
u_hist.i sp.-8/2 #3U3 16
r_matematyka-12/ #3M1 20
r_matematyka-13/ #3M2 14
r_j.polski-1/2 #3P1 38
u_hist.i sp.-6/2 #3U1 39
u_hist.i sp.-7/2 #3U2 16
r_niemiecki-11/ #3JN 40
r_historia-3/2 #3H 28
r_biologia-5/2 #3B1 29
r_matematyka-12/ #3M1 20
r_matematyka-13/ #3M2 14
4 10:35-11:20 matematyka LM 19 j.polski MC 38 j.polski MC 38 r_angielski-21/ TR 16n
r_angielski-22/ MD 1
r_angielski-21/ TR 16n
r_angielski-22/ MD 1
5 11:40-12:25 j.polski MC 38 godz.wych OM 16 j.rosyjski-3/2 MH 24
j.hiszpański-4/2 OA 18
wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 Wr sg3
r_angielski-21/ TR 16n
r_angielski-22/ MD 1
6 12:30-13:15 j.polski MC 38 wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 Wr sg3
j.angielski-1/2 TR 16n
j.angielski-2/2 MD 1
wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 Wr sg3
matematyka LM 19
7 13:25-14:10 r_j.polski-1/2 #3P1 38
r_niemiecki-11/ #3JN 40
r_geografia-4/2 #3G1 11
r_chemia-6/2 #3C1 8n
r_biologia-8/2 #3B2 24
r_j.polski-9/2 #3P2 22
r_fizyka-16/ #3F 13n
j.angielski-1/2 TR 16n
j.angielski-2/2 MD 1
r_wos-2/2 #3W 28
r_chemia-7/2 #3C2 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
matematyka LM 19
8 14:15-15:00 r_j.polski-1/2 #3P1 38
r_niemiecki-11/ #3JN 40
r_geografia-4/2 #3G1 11
r_chemia-6/2 #3C1 8n
r_biologia-8/2 #3B2 24
r_j.polski-9/2 #3P2 22
r_fizyka-16/ #3F 13n
  r_wos-2/2 #3W 28
r_chemia-7/2 #3C2 8n
r_geografia-10/ #3G2 11
j.rosyjski-3/2 MH 24
j.hiszpański-4/2 OA 18
Drukuj plan
wygenerowano 24.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum