„A to Polska właśnie” – wyniki konkursu

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace konkursowe związane z obchodami „Roku dla Niepodległej”. Gratulujemy wysokiego poziomu merytorycznego wypowiedzi.

Cieszy nas zainteresowanie młodzieży problematyką narodowowyzwoleńczą obecną nie tylko w twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Za najbardziej cenne i interesujące uważamy Wasze indywidualne podejście do tematu.

Przedstawiliście własną ocenę i interpretację rozumienia patriotyzmu dawniej i dziś.

Refleksje zawarte w pracach, pokazują, że współczesny młody Polak trafnie i krytycznie ocenia ważne zjawiska społeczne i polityczne dotyczące naszego kraju.
Poziom prac był bardzo wyrównany.

Przyznaliśmy jednak dwa równorzędne wyróżnienia.

Otrzymują je uczennice klasy II b: Julia Jabłońska i Klaudia Kalinowska.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy!