W środę 27 listopada w auli naszej szkoły miało miejsce niezwykłe spotkanie z poezją. Niezwykłe, ponieważ poeci, którzy przyjęli nasze zaproszenie to: była nauczycielka biologii w I LO – p. Aleksandra Brzozowska oraz poeta, animator kultury, p. Stefan Pastuszewski. Współtwórcami audycji literacko-muzycznej byli także nasi uczniowie, przygotowani przez p. Małgorzatę Ossowską.
Poza autorami, wiersze poetów czytały uczennice Paulina Gogolin i Marta Sikorska z kl. ID3, natomiast poetycki nastrój współtworzyły muzyką: Agata Jakubowska z kl. IIB (na fortepianie), Natalia Kucińska (klIC4) i Małgorzata Grzanka (kl.IB4) – obie na skrzypcach.
Pani Aleksandra Brzozowska jest osobą o wyjątkowej wrażliwości. Poza biologią, która była jej pasją, miała jeszcze inne marzenia. Autorka powiedziała, że od zawsze fascynowała ją sztuka, artyści i praca twórcza. Po zakończeniu pracy zawodowej, na stałe osiedliła się w Bydgoszczy i tam postanowiła realizować to, co „w jej w duszy grało” od dawna. W Bydgoszczy zainteresowała się warsztatami poetyckimi, prowadzonymi przez Stefana Pastuszewskiego, znanego jako autora tomików poetyckich oraz redaktora ogólnopolskiego miesięcznika poetyckiego „Akant”. Powiedziała, że trudno jej było uzyskać akceptację i uznanie mistrza. Jednak chęć wyrażenia się w poezji była silniejsza. Pokonała niełatwą drogę, w dalszym ciągu doskonali swój warsztat i… spełnia się w pisaniu.
Jeszcze jedną fascynacją poetki jest taniec, szczególnie tango argentyńskie. To zainteresowanie wprowadziła w czyn, czyli wraz z mężem zaczęła uczęszczać na lekcje tanga, aby potem uczestniczyć w milongach, czyli popisach tanecznych. Mieliśmy okazję podziwiać samą autorkę wierszy, która wraz z mężem zaprezentowała efektowny fragment tanga. Miłość do gorącego tańca zaowocowała pokaźnym cyklem poetyckim, poświęconym właśnie tej muzyce, rytmowi i wypływającym z nich emocjom!
W dalszej części spotkania kilka wierszy z bogatej swojej twórczości zaprezentował p. Stefan Pastuszewski. Sugestywny tytuł cyklu jego utworów „Testament Ikara”, prezentuje filozofię poety, który myśl poetycką traktuje właśnie jak Ikarowy lot. Pan Stefan uważa, że poeta ma prawo, podobnie jak mityczny bohater, na lot do prawej i do lewej strony, do zawirowań radości i rozpaczy, do upadku i wyniesienia, do przekleństwa i uwielbienia…
Mam nadzieję, że wśród uczniów, którzy z dużym zainteresowaniem obserwowali prawdziwie poetyckie show w wykonaniu artystów, narodzą się tacy, których zainspirowała refleksyjna twórczość i że będą mieli odwagę przelać na papier swoje nie raz zbłąkane myśli, aż poczują się Ikarami.

oprac. Małgorzata Ossowska-Neumann

fot. Zuzanna Krzemkowska