Hiperpoprawnie niepoprawni, czyli puryści i inni pedanci

Hiperpoprawnie niepoprawni, czyli puryści i inni pedanci

Błędy językowe są integralną częścią każdego żyjącego języka. Możemy, a nawet musimy, prężnie je zwalczać, by nie rozrosły się w polszczyźnie jak chwasty… Powinniśmy więc wspólnymi siłami pleć (rzadziej plewić czy pielić) w naszym barwnym językowym ogrodzie....