PROCEDURY ORAZ INFORMACJE

NA CZAS ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

obowiązujące w I LO w Grudziądzu od 01.09.2020

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – MEN

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu