Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu z dnia 28.08.2020r. informujemy o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021 w naszej szkole:

1. 2,3,4 IX 2020 – z powodu remontu w szkole – planowane zajęcia integracyjno – organizacyjne dla uczniów
2. 2 XI 2020 – Dzień Zaduszny (poniedziałek)
3. 30 IV 2021 – Uroczyste pożegnanie szkoły przez uczniów klas III (piątek)
4. 4 V 2021 – matura (wtorek)
5. 5 V 2021 – matura (środa)
6. 6 V 2021 – matura (czwartek)
7. 7 V 2021 – matura (piątek)
8. 4 VI 2021 – Dzień po Święcie Bożego Ciała (piątek).