1. Czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu szkół zostało przedłużone do 24 maja, tym samym nadal obowiązuje zarządzenie dyrektora szkoły dotyczące zdalnego nauczania.
2. Zmianie ulegają terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Planowane na 4, 5 i 6 maja 2020 roku jako wolne od zajęć dydaktycznych, w związku z przeniesieniem terminów matur, zostają uznane za dni prowadzenia zajęć dydaktycznych.
3. Minister Edukacji Narodowej podał nowe terminy egzaminów maturalnych. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Szczegóły dotyczące organizacji egzaminów maturalnych będą na bieżąco przekazywane absolwentom za pomocą aplikacji Google Classroom i szkolnej poczty mailowej.