KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2.09.2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.11.2019

Wystawienie proponowanych ocen

20.12.2019

Wigilie klasowe

20.12.2019

Wystawienie ocen śródrocznych

23–31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

10.01.2020

Koniec I semestru

27.01–9.02.2020

Ferie zimowe

17.03 2020

Wystawienie proponowanych ocen w klasach III

9-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

17.04.2020

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach III

24.04. 2020

Zakończenie zajęć w klasach III

4-6.05.2020

Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych

19.05.2020

Wystawienie proponowanych ocen w klasach I i II

19.06.2020

Wystawienie ocen rocznych

26.06.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

27.06.–31.08.2020

Ferie letnie

ZEBRANIA RODZICÓW

19.09.2019

Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas

28.11. 2019

Zebranie rodziców – informacja o proponowanych ocenach z zajęć dydaktycznych i zachowania

16.01.2020

Zebranie rodziców – podsumowanie I semestru

19.03.2020

Zebranie rodziców – informacja o proponowanych ocenach w klasach III

21.05.2020

Zebranie rodziców – informacja o proponowanych ocenach

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

31.10.2019

dzień przed Świętem Zmarłych

11.2019

jeden dzień na próbną maturę z języków obcych (dokładny termin zostanie podany)

20.12.2019

Wigilie klasowe

23.01.2020

Rocznica powrotu Grudziądza do Macierzy

03.2020

Dzień Przedsiębiorczości (dokładny termin zostanie podany)

24.04.2020

Uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich

4-6.05.2020

Matura pisemna – egzaminy obowiązkowe

12.06.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

KALENDARIUM do druku