KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.09.2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

8.12.2020

Wystawienie proponowanych ocen

23–31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

8.01.2021

Wystawienie ocen śródrocznych

15.01.2021

Koniec I semestru

15.02–28.02.2021

Ferie zimowe

23.03 2021

Wystawienie proponowanych ocen w klasach III

1-6.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

23.04.2021

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach III

30.04. 2021

Zakończenie zajęć w klasach III

4-6.05.2021

Egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych

18.05.2021

Wystawienie proponowanych ocen w klasach I i II

18.06.2021

Wystawienie ocen rocznych

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.06.–31.08.2021

Ferie letnie

ZEBRANIA RODZICÓW

3.09.2020

Zebranie rodziców uczniów klas 1

24.09.2020

Zebranie rodziców uczniów klas 2 i 3

10.12. 2020

Zebranie rodziców – informacja o proponowanych ocenach z zajęć dydaktycznych i zachowania

21.01.2021

Zebranie rodziców – podsumowanie I semestru

25.03.2021

Zebranie rodziców – informacja o proponowanych ocenach w klasach III

20.05.2021

Zebranie rodziców – informacja o proponowanych ocenach

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2, 3, 4.09.2020

Zajęcia integracyjne

2.11.2020

Dzień Zaduszny

30.04.2021

Zakończenie roku szkolnego dla klas 3

4, 5, 6.05.2021

Egzaminy maturalne

4.06.2021

Dzień po Bożym Ciele

KALENDARIUM do druku