2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/2 #2R2 32
r_matematyka-4/2 #2M1 20
r_historia-15/ #2H 28
r_niemiecki-20/ #2JN 40
u_hist.i sp.-2/2 #2U4 16
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_geografia-11/ #2G2 11
r_chemia-14/ #2C2 8n
r_geografia-23/ #2G3 14
r_biologia-9/2 #2B3 24
r_geografia-10/ #2G1 11
r_chemia-13/ #2C1 8n
r_wos-16/ #2W 39
u_hist.i sp.-2/2 #2U2 39
r_biologia-7/2 #2B1 29
r_j.polski-17/ #2P1 22
r_fizyka-19/ #2F 13n
religia-1/2 #2R3 32
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_geografia-11/ #2G2 11
r_chemia-14/ #2C2 8n
r_geografia-23/ #2G3 14
2 8:50- 9:35 religia-1/2 #2R2 32
r_matematyka-4/2 #2M1 20
r_historia-15/ #2H 28
r_niemiecki-20/ #2JN 40
u_hist.i sp.-2/2 #2U4 16
u_przyfiz-3/2 #U_F 13n
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_geografia-11/ #2G2 11
r_chemia-14/ #2C2 8n
r_geografia-23/ #2G3 14
r_biologia-9/2 #2B3 24
r_geografia-10/ #2G1 11
r_chemia-13/ #2C1 8n
r_wos-16/ #2W 39
u_hist.i sp.-2/2 #2U2 39
r_biologia-7/2 #2B1 29
r_j.polski-17/ #2P1 22
r_fizyka-19/ #2F 13n
religia-1/2 #2R3 32
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_geografia-11/ #2G2 11
r_chemia-14/ #2C2 8n
r_geografia-23/ #2G3 14
3 9:45-10:30 u_hist.i sp.-2/2 #2U2 39
r_biologia-7/2 #2B1 29
r_j.polski-17/ #2P1 22
r_fizyka-19/ #2F 13n
u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_biologia-9/2 #2B3 24
r_geografia-10/ #2G1 11
r_chemia-13/ #2C1 8n
r_wos-16/ #2W 39
u_hist.i sp.-2/2 #2U3 33
r_matematyka-4/2 #2M1 20
r_historia-15/ #2H 28
r_niemiecki-20/ #2JN 40
u_hist.i sp.-2/2 #2U4 16
u_przygeo-3/2 #U_G 13n
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_geografia-11/ #2G2 11
r_chemia-14/ #2C2 8n
r_geografia-23/ #2G3 14
wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 #WF2 sg2
4 10:35-11:20 matematyka WW 20 r_angielski-21/ KD 11n
r_angielski-22/ TR 16n
matematyka WW 20 godz.wych KL 29 matematyka WW 20
5 11:40-12:25 j.polski MM 22 j.angielski-1/2 KD 11n
j.angielski-2/2 TR 16n
j.rosyjski-3/2 MH 32
j.hiszpański-4/2 OA 18
j.angielski-1/2 KD 11n
j.angielski-2/2 TR 16n
r_angielski-21/ KD 11n
r_angielski-22/ TR 16n
6 12:30-13:15 j.rosyjski-3/2 MH 16n
j.hiszpański-4/2 OA 18
j.polski MM 22 wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 #WF2 sg2
j.angielski-1/2 KD 11n
j.angielski-2/2 TR 16n
r_angielski-21/ KD 11n
r_angielski-22/ TR 16n
7 13:25-14:10 u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_biologia-9/2 #2B3 24
r_geografia-10/ #2G1 11
r_chemia-13/ #2C1 8n
r_wos-16/ #2W 39
religia-1/2 #2R1 32
r_biologia-7/2 #2B1 29
r_j.polski-17/ #2P1 22
r_fizyka-19/ #2F 13n
wf-1/2 OM sg1
wf-2/2 #WF2 sg2
u_hist.i sp.-2/2 #2U3 33
r_matematyka-4/2 #2M1 20
r_historia-15/ #2H 28
r_niemiecki-20/ #2JN 40
j.polski MM 22
8 14:15-15:00 u_hist.i sp.-2/2 #2U1 33
r_biologia-9/2 #2B3 24
r_geografia-10/ #2G1 11
r_chemia-13/ #2C1 8n
r_wos-16/ #2W 39
religia-1/2 #2R1 32
r_biologia-7/2 #2B1 29
r_j.polski-17/ #2P1 22
r_fizyka-19/ #2F 13n
  u_hist.i sp.-2/2 #2U3 33
r_matematyka-4/2 #2M1 20
r_historia-15/ #2H 28
r_niemiecki-20/ #2JN 40
j.polski MM 22
9 15:05-15:50       u_przyrchem-3/2 #U_C 8n  
Obowiązuje od: 29 kwietnia 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum