2d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/2 #2R2 32
r_matematyka-5/2 #2M2 14
r_historia-15/ #2H 28
r_niemiecki-20/ #2JN 40
u_hist.i sp.-2/2 #2U4 16
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_geografia-11/ #2G2 11
r_chemia-14/ #2C2 8n
r_geografia-23/ #2G3 14
r_matematyka-8/2 #2M3 19
r_biologia-9/2 #2B3 24
r_geografia-10/ #2G1 11
r_chemia-13/ #2C1 8n
r_wos-16/ #2W 39
u_hist.i sp.-1/2 #2U2 39
r_biologia-7/2 #2B1 29
r_j.polski-18/ #2P2 38
r_fizyka-19/ #2F 13n
religia-1/2 #2R3 32
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_geografia-11/ #2G2 11
r_chemia-14/ #2C2 8n
r_geografia-23/ #2G3 14
2 8:50- 9:35 religia-1/2 #2R2 32
r_matematyka-5/2 #2M2 14
r_historia-15/ #2H 28
r_niemiecki-20/ #2JN 40
u_hist.i sp.-2/2 #2U4 16
u_przyfiz-3/2 #U_F 13n
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_geografia-11/ #2G2 11
r_chemia-14/ #2C2 8n
r_geografia-23/ #2G3 14
r_matematyka-8/2 #2M3 19
r_biologia-9/2 #2B3 24
r_geografia-10/ #2G1 11
r_chemia-13/ #2C1 8n
r_wos-16/ #2W 39
u_hist.i sp.-1/2 #2U2 39
r_biologia-7/2 #2B1 29
r_j.polski-18/ #2P2 38
r_fizyka-19/ #2F 13n
religia-1/2 #2R3 32
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_geografia-11/ #2G2 11
r_chemia-14/ #2C2 8n
r_geografia-23/ #2G3 14
3 9:45-10:30 u_hist.i sp.-1/2 #2U2 39
r_biologia-7/2 #2B1 29
r_j.polski-18/ #2P2 38
r_fizyka-19/ #2F 13n
u_hist.i sp.-1/2 #2U1 33
r_matematyka-8/2 #2M3 19
r_biologia-9/2 #2B3 24
r_geografia-10/ #2G1 11
r_chemia-13/ #2C1 8n
r_wos-16/ #2W 39
u_hist.i sp.-2/2 #2U3 33
r_matematyka-5/2 #2M2 14
r_historia-15/ #2H 28
r_niemiecki-20/ #2JN 40
u_hist.i sp.-2/2 #2U4 16
u_przygeo-3/2 #U_G 13n
r_biologia-8/2 #2B2 29
r_geografia-11/ #2G2 11
r_chemia-14/ #2C2 8n
r_geografia-23/ #2G3 14
wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 #WF2 sg2
4 10:35-11:20 r_angielski-21/ LG 16
r_angielski-22/ JK 3
j.niemiecki-3/2 KW 31
j.niemiecki-4/2 AK 40
j.angielski-1/2 LG 16
j.angielski-2/2 JK 3
j.niemiecki-3/2 KW 31
j.niemiecki-4/2 AK 40
matematyka KT 14
5 11:40-12:25 j.angielski-1/2 LG 16
j.angielski-2/2 JK 3
j.polski MC 38 r_angielski-21/ LG 16
r_angielski-22/ JK 3
matematyka KT 14 j.polski MC 38
6 12:30-13:15 matematyka KT 14 j.polski MC 38 wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 #WF2 sg2
godz.wych KW 28 j.polski MC 38
7 13:25-14:10 u_hist.i sp.-1/2 #2U1 33
r_matematyka-8/2 #2M3 19
r_biologia-9/2 #2B3 24
r_geografia-10/ #2G1 11
r_chemia-13/ #2C1 8n
r_wos-16/ #2W 39
religia-1/2 #2R1 32
r_biologia-7/2 #2B1 29
r_j.polski-18/ #2P2 38
r_fizyka-19/ #2F 13n
wf-1/2 Wr sg3
wf-2/2 #WF2 sg2
u_hist.i sp.-2/2 #2U3 33
r_matematyka-5/2 #2M2 14
r_historia-15/ #2H 28
r_niemiecki-20/ #2JN 40
j.angielski-1/2 LG 16
j.angielski-2/2 JK 3
8 14:15-15:00 u_hist.i sp.-1/2 #2U1 33
r_matematyka-8/2 #2M3 19
r_biologia-9/2 #2B3 24
r_geografia-10/ #2G1 11
r_chemia-13/ #2C1 8n
r_wos-16/ #2W 39
religia-1/2 #2R1 32
r_biologia-7/2 #2B1 29
r_j.polski-18/ #2P2 38
r_fizyka-19/ #2F 13n
  u_hist.i sp.-2/2 #2U3 33
r_matematyka-5/2 #2M2 14
r_historia-15/ #2H 28
r_niemiecki-20/ #2JN 40
r_angielski-21/ LG 16
r_angielski-22/ JK 3
9 15:05-15:50       u_przyrchem-3/2 #U_C 8n  
Obowiązuje od: 29 kwietnia 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum