SEKCJA CHARYTATYWNA:

 1. Promowanie wolontariatu w I LO.
 2. Nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności.
 3. Organizacja oraz koordynowanie przebiegu wszelkich zbiórek i akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza nią:

   * Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

   * I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem

 1. Nawiązanie współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas i udział w akcjach:

   * zbiórka żywności – „Podziel się Posiłkiem” – „Świąteczna zbiórka żywności”

   * zbiórka zabawek i odzieży używanej

   * świąteczna paczka – zbiórka słodyczy, przyborów szkolnych, książek itp

   * Góra Grosza

   * Odkręcamy szansę – zbiórka plastikowych nakrętek dla Oliwii Sobolewskiej

   * akcja charytatywna artystów malujących ustami i nogami – Szkoło „Pomóż i Ty”

   * pomoc w świetlicy Okruszek

   * bal charytatywny dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

 1. Zbieranie informacji o możliwych do przeprowadzenia w szkole i poza nią akcji charytatywnych oraz o osobach potrzebujących pomocy.
 2. Ochotnicza praca w MOPR.
 3. Ścisła współpraca z Zarządem SU.

SEKCJA DEKORATORSKO – PLASTYCZNO – SPORTOWA:

 1. Rozwijanie inicjatyw uczniowskich.
 2. Organizowanie konkursów:

   * na najciekawsze przebrania wiosenne

   * na dekoracje z okazji różnych świąt

   * na najładniejszą kartkę (Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc i inne)

 1. Losowanie Twojego Szczęśliwego Numerka.
 2. Pomoc w planowaniu zdjęć klasowych.
 3. Wykonywanie plakatów i zdjęć.
 4. Wykonywanie gazetki tematycznej propagującej sport i zdrowy styl życia.
 5. Organizowanie sportowych rozgrywek między klasami.
 6. Ścisła współpraca z Zarządem SU.

SEKCJA KULTUROWO – OŚWIATOWA

 1. Organizowanie imprez okolicznościowych:

   * otrzęsiny klas I

   * Walentynki

   * Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów

 1. Pomoc w organizacji różnych uroczystości szkolnych:

  * Dzień Nauczyciela – Oskary

 1. Pomoc w organizacji oraz oprawa uroczystych akademii z udziałem pocztu sztandarowego:

   * rozpoczęcie roku szkolnego

   * Dzień Niepodległości

   * rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   * pożegnanie klas III

   * zakończenie roku szkolnego

 1. Rozwijanie samorządności razem z sekcją statutową.
 2. Ścisła współpraca z Zarządem SU.

SEKCJA STATUTOWA

 1. Poznawanie dokumentów dotyczących organizacji i funkcjonowania szkoły:

   * Statut Szkoły

   * Regulamin SU

   * Regulamin przyznawania stypendiów

 1. Współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym.
 2. Rozwijanie samorządności:

   * ordynacja wyborcza

   * wybory przedstawicieli SU

   * opracowanie planu pracy

   * udział w spotkaniach z opiekunami

 1. Prowadzenie kroniki SU.
 2. Protokołowanie zebrań SU.
 3. Pozyskiwanie sponsorów.
 4. Wykonanie i opracowanie ankiety „Czy lubisz swoją szkołę”.
 5. Prowadzenie gazetki ściennej SU oraz tablicy ogłoszeń.

SEKCJA INFORMACYJNA

 1. Prowadzenie strony internetowej szkoły.
 2. Zapewnianie obiegu informacji między Zarządem SU a społecznością szkolną.
 3. Tworzenie szkolnego radiowęzła.
 4. Dbałość o sprzęt nagłaśniający podczas różnych imprez.
 5. Zapewnienie uczniom możliwości słuchania muzyki podczas przerw.
 6. Ścisła współpraca z Zarządem SU.