Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oficjalnie ogłaszamy, że zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole odbędzie się

19 czerwca 2019 o godzinie 8.30.

Pamiętajcie o strojach galowych z klasą!