ZDALNE NAUCZANIE W I LICEUM OGÓLNOKSZTCAŁĄCYM W GRUDZIĄDZU

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego informuje,

że w dniach od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. szkoła prowadzi nauczanie na odległość.
Informacje dotyczące organizacji nauczania w szkole od 25 marca br. zostały zmieszczone w dzienniku elektronicznym.
Bardzo prosimy wszystkich uczniów i rodziców o bieżące odczytywanie wiadomości, które pojawiają się w e-dzienniku.

Ważne kontakty:

Dyrektor szkoły – Aleksandra Majkowska

adres mailowy: [email protected]
telefon: 665 155 073

Wicedyrektor szkoły – Wioleta Wichrowska

adres mailowy: [email protected]

Pedagog szkolny – Lucyna Dulemba

adres mailowy: [email protected]

Pedagog i psycholog szkolny –Katarzyna Janczak

adres mailowy: [email protected]
telefon: 605 546 700

NAUCZYCIELE DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice,

Aktualna sytuacja w naszym kraju oraz na całym świecie wzbudza wiele wątpliwości. Między innymi nie mamy wiedzy, jak długo pozostaniemy w domach, a sama nauka będzie odbywała się tylko w nich. Mając świadomość, że ta forma realizacji obowiązku szkolnego wiąże się ze zwiększoną potrzebą jeszcze lepszej organizacji i motywacji Waszych dzieci, zwracamy się z prośbą o zapewnienie młodzieży najbardziej optymalnych i sprzyjających warunków do nauki.

Kluczem do efektywnej nauki w domu jest przede wszystkim… dobry plan. Na początku zachęcamy do tego, aby uczniowie zadbali o higienę swojego umysłu. Uczeń powinien być wyspany, najedzony i pozytywnie nastawiony do działania. Efektywnej nauce sprzyjają także właściwe warunki zewnętrzne: własne miejsce do pracy, świeże powietrze, odpowiednie oświetlenie, brak towarzystwa osób, które w pewien sposób mogą zakłócać koncentrację (w przypadku uczniów z występującymi deficytami uwagi). Zachęcajmy młodzież do nauki w godzinach porannych i popołudniowych (z przerwami), zaś po wzmożonym wysiłku umysłowym zachęcajmy do odpoczynku i relaksu (ćwiczenia ruchowe, słuchanie muzyki, czy inne formy odpowiednie do możliwości). Nie zwalniajmy młodzieży ze zwykłych domowych obowiązków – wspólnie wykonywane prace domowe to bardzo dobry moment na wzajemne zbliżenie się i lepsze poznanie swojego dziecka. Ponadto prosimy o pozytywne wzmocnienie młodzieży. Pochwały za zaangażowanie w naukę i docenienie wysiłku w nią włożonego.

Jako nauczyciele Waszych dzieci postaramy się usystematyzować i ułatwić czas nauki w domu, jednak możliwe pozytywne efekty uzyskamy tylko przy wspólnych i spójnych oddziaływaniach wobec młodzieży, dlatego tak cenne jest Wasze wsparcie. Razem możemy osiągnąć cel.

Dziękujemy!!
Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego