W związku z 80 rocznicą wywózki Polaków w głąb ZSRR, w I Liceum Ogólnokształcącym gościła Pani Danuta Kołodziejska – prezes grudziądzkiego koła Związku Sybiraków. W auli szkolnej spotkała się z młodzieżą, która z ogromną uwagą wsłuchiwała się w historię deportacji tysięcy Polaków, w tym jej rodziny wywiezionej z Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Była to nie tylko żywa lekcja historii, ale przede wszystkim patriotyzmu.

oprac. mgr Sławomir Szymański