Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 18 listopada br. opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły sprawuje Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska przy ul. Legionów 57.
Przychodnia prowadzi badania profilaktyczne w ramach świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.
Badania profilaktyczne wykonywane będą we wtorki w godz. 11.00-13.00 , natomiast leczenie stomatologiczne odbywać się będzie w innych terminach po uprzedniej rejestracji,
w budynku nr 4 – Poradnia Stomatologiczna.
Istnieje możliwość przyjęć grupy młodzieży oraz indywidualnych pacjentów.
Rejestracja pod nr telefonu: 56 64 40 971 lub 261 48 31 63.

Każdorazowo na badanie profilaktyczne lub leczenie konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna dziecka – formularz tutaj oraz w zakładce „Uczniowie” na naszej stronie.