ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Julia Konieczna

Julia Konieczna

Przewodnicząca

Olivia Jelińska

Olivia Jelińska

Wiceprzewodnicząca

Zuzanna Krzemkowska

Zuzanna Krzemkowska

fotograf

Jagoda Kitzerman

Jagoda Kitzerman

fotograf

Kamil Danielewicz

Kamil Danielewicz

fotograf

Kamil Megger

Kamil Megger

odpowiedzialny za sprzęt

Patryk Pieterwas

Patryk Pieterwas

odpowiedzialny za sprzęt

Nikola Adrych

Nikola Adrych

Tymoteusz Kaleta

Tymoteusz Kaleta

Julia Bielicka

Julia Bielicka

Kacper Kociszewski

Kacper Kociszewski

Wiktoria Józefiak

Wiktoria Józefiak

Filip Kozłowski

Filip Kozłowski

Klaudia Majek

Klaudia Majek

Aleksandra Romanowska

Aleksandra Romanowska

OPIEKUNOWIE

Pani Monika Ochał

Pani Monika Herduś